Skip to the content

Hoe kunt u stroomuitval opvangen?

Hoe kunt u stroomuitval opvangen? Lees onze tips:

Test uw noodstroomaggregaat:

 • Laat de aggregaat minstens 1 keer per maand proefdraaien.
 • Test de aggregaat om de maand bij het proefdraaien ook door de netstroom af te schakelen. Zo test u of de noodstroom automatisch opstart en of de overnameschakelaar werkt. Dit heet belast testen. Dit geldt uiteraard alleen voor installaties die ingericht zijn om automatisch op te starten.
 • Zorg dat de accu altijd is opgeladen. Gebruik hiervoor een druppellader, die zorgt ervoor dat de accu vol blijft.
 • Zorg voor een opstartprocedure. Plaats deze bij de aggregaat en zorg dat uw medewerkers hiervan op de hoogte zijn.
 • Zorg voor alarmering bij stroomonderbreking. U kunt dan snel handelen.
 • Laat jaarlijks onderhoud uitvoeren aan uw noodstroomaggregaat.

 

Let op de doorvoer van de uitlaat

Bij langdurig gebruik van het aggregaat wordt de uitlaat erg warm. Zorg er voor dat de uitlaat niet in contact komt met brandbare materialen. Let hierbij ook op de doorvoer van wanden en plafonds. De platen zijn meestal voorzien van brandbare isolatie, die als gevolg van de hete uitlaat vlam kan vatten. Zorg voor een vrije ruimte van minimaal 10 centimeter rondom de uitlaat en vul deze ruimte op met steenwol. 

 

Huur noodstroom in

Houd er rekening mee dat de beschikbaarheid van deze apparatuur beperkt kan zijn. Maak daarom vooraf afspraken met een leverancier. Tref daarbij ook voorzieningen zodat het aggregaat snel en eenvoudig kan worden aangesloten.

 

WKK-installaties

Voor  tuinders (vooral met belichte teelt), die hun WKK op eilandbedrijf kunnen laten draaien is het belangrijk, om ‘eilanddraaien’ belast te testen. Hierdoor signaleert u problemen, zoals vastzittende schakelaars of storingen, tijdig en verhoogt u de betrouwbaarheid van uw systeem. Test dit bij voorkeur samen met uw onderhoudspartij.

 

Brandstofkwaliteit  Roest en bacteriegroei in de brandstoftank, of bacteriën in de brandstof  kunnen leiden tot opstartproblemen van het aggregaat. Hoe kunt u de kans hierop verkleinen?

 

 • Maak bij voorkeur gebruik van winterdiesel. Door de aangepaste samenstelling van winterdiesel is de kans op stolling en vervuiling kleiner.
 • Voeg aan uw brandstoftank een biocide toe om de bacteriën te doden.
 • Vul de tank altijd volledig af. Zo beperkt u de kans op het neerslaan van water door condensatie in de tank.
 • Vult u de tank bij met een jerrycan? Zorg dat de jerrycan schoon is. 
 • Zorg dat de vulopening van de brandstoftank goed afsluit.
 • Controleer de tank regelmatig op vocht. Diesel wordt standaard bijgemengd met biodiesel. Biodiesel trekt water aan. U kunt de aanwezigheid van water controleren  met een peilstok met watervindpasta. Deze pasta verkleurt bij aanwezigheid van water.
 • Voorkom veroudering van de diesel door regelmatig gebruik van het aggregaat: vervang de diesel jaarlijks.
 • Voorkom problemen met het brandstoffilter door:
  • een vochtafscheider te plaatsen;
  • het filter uit te voeren met een kijkglas;
  • een droger te plaatsenop de tankontluchter:
  • te kiezen voor een duplexfilter.
 • Ontstaan er toch problemen door bacteriegroei?  Laat uw brandstofsysteem dan schoonmaken door een gespecialiseerd bedrijf. U voorkomt hiermee dat er bacteriën achterblijven in de tank. 

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief met tips, preventie, risicoadvies en ontwikkelingen in de glastuinbouw.