Skip to the content

Met een goede aanleg en regelmatige controle van uw watersilo verkleint u de kans op het overlopen of openbarsten van de watersilo. Lees meer>


Kleine aanpassingen in het ontwerp van uw kas hebben op termijn een groot effect op de kwaliteit, duurzaamheid, continuïteit en verzekerbaarheid. Vraag daarom in de planfase voor nieuwbouw een vrijblijvend advies aan onze risico-specialist. Lees meer>

Een kiertje lucht aan de luwzijde! Een tegelwijsheid of noodzaak?

In de glastuinbouw is het algemeen gebruikelijk om bij storm de ramen aan de luwzijde van de nok een kiertje te openen. Deze regel stamt uit een ver verleden en vindt vandaag de dag nog steeds toepassing. Maar is deze regel nog juist? Moderne kassen komen alleen qua vorm nog  overheen met kassen zoals in de vorige eeuw gebouwd. Lees meer>

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief met tips, preventie, risicoadvies en ontwikkelingen in de glastuinbouw.